Başkan'dan...

Yazının Devamı

 

......................... Devamı

     
 
 
     
     
 
     
     
 
     
 
 İnternetten İlgili Linkler
 
     
 
     
 
     
 
 
     
 
 
     
XII. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİNE DOĞRU... SON BAŞVURU:14 AĞUSTOS 2015

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından yürütülen Teknoloji Ödüllerinin XII. dönemi kapsamında başvuru kabul süreci 6 Mayıs 2015 tarihi itibariyle başlamıştır.

 Firmalar, pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün ve/veya süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmaları ile Teknoloji Ödülleri Programı'na başvurabilirler.

Başvurular iki aşamalı olarak alınmaktadır. Ödüle aday firmalar öncelikle Ön Başvuru Dosyası hazırlayarak Teknoloji Ödülleri Programına başvuracaklardır. İlk elemeyi geçen kuruluşlardan Son Başvuru Dosyası hazırlamaları istenecektir.
Başvuru dosyaları basılı ve CD’ye kaydedilmiş olarak Takvime uygun olarak TÖYK Sekretaryasına sunulacaktır.

Başvurular ilgili kuruluş büyüklüğü sınıfında;
• yeni ürün üretilmesi veya ürün kalitesi/standardının yükseltilmesi (Ürün Yeniliği),
• yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi veya maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi (Süreç Yeniliği) kategorilerinde yapılmaktadır.

Ödüle başvuran kuruluşların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında 0 4.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” esas alınmaktadır.

Kuruluş büyüklük sınıflandırılması ölçütleri

Tanım Çalışan Sayısı Yıllık Hasılat veya Bilanço toplamı
Mikro Ölçekli İşletme
10’dan az
1 milyon TL'ye kadar
Küçük Ölçekli İşletme 50’den az 8 milyon TL'ye kadar
Orta Ölçekli İşletme 250’den az 40 milyon TL'ye kadar
Büyük/Bağlı* İşletme 250’den fazla 40 milyon TL’den fazla

* Yönetmelikteki tanımlama uyarınca, işletmeler;
a) başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,
b) herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,
c) konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme kabul edilmektedir. Bu kapsamda, Bağlı İşletme sınıfı büyük işletmelerle birlikte ele alınmaktadır.

Detaylı bilgi için buraya teknoloji.org.tr tıklayınız...

Bu haber teknoloji.org.tr adresinden alıntı yapılmıştır.

 
     
 
     

27.07.2015 tarihinde yayınlanan bu haber 852 kişi tarafından okumuştur.

     
 
 
     

Ana Sayfa  |  Haber Arşivi  |    Fotoğraf Galerisi  |  Bilgi Edindirme Formu  |  İletişim Formu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şehrin Kalkınmaya Işık Tutan Yüzü - http://www.malorsa.org.tr - Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri