Başkan'dan...

Yazının Devamı

 

......................... Devamı

     
 
 
     
     
 
     
     
 
     
 
 İnternetten İlgili Linkler
 
     
 
     
 
     
 
 
     

MALATYA’DA YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI

     
 

1) ARSA TAHSİSİ:

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 300 hektarlık Mevcut Alanda 161 sanayi parselinde 157 firmaya arsa tahsisleri yapılmıştır. Yeni yatırımcıların yoğun başvurusu üzerine İlave alan 1180 hektar (11.800 dönüm) imar planına dahil edilmiştir. Şu anda 173 hektar (1.730 dönüm) olarak açılan 1.etabında 55 adet sanayi parselinin arsa tahsislerine başlanılmıştır. Bu kapsamda arsa tahsisi bedelsiz olarak gerçekleşmektedir. Ancak altyapı katılım bedeli olarak m² birim fiyatı 7$ alınacaktır.

Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi 350 Hektar Mevcut alanda 300 hektarı 160 adet sanayi parseli 154 firmaya tahsis edilmiştir.

2) ALTYAPI:

Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi, mevcut alanın da içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon, yol, drenaj sistemi, doğalgaz, elektrik ve telekom altyapısı ile tüm katılımcılarına hizmet vermektedir.

Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesinde içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon, yol, drenaj sistemi, doğalgaz, elektrik ve telekom altyapısı ile tüm katılımcılarına hizmet vermektedir.

Ayrıca Malatya 1.OSB 1180 hektarlık ilave alanın altyapı projelerinin(içme suyu, yağmursuyu, kanalizasyon, yol, drenaj sistemi, elektrik) proje yapım işi devam etmekte olup, mayıs 2012’de yüklenici firma tarafından tamamlanacak ve Sanayi bakanlığına onaya sunulacaktır.

Malatya 1.OSB İlave alan 1.etap için Sanayi Bakanlığının kredi desteği ile nisan 2012’de altyapı proje yapım işleri tamamlanıp altyapı uygulamasına geçilecektir.

Mevcut alan da verilen altyapı hizmetleri;

 • Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi mevcut alan imar planı dahilinde 17 km.lik modern yol ağına, 15 km kanalizasyon, 30 km elektrik ve 2.5 km doğalgaz şebekesine sahiptir. Tüm firmaların yararlanabileceği sosyal tesisler, yönetim binaları ve 32 trafo ile sanayiciye hizmet sunulan bölgede, değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre yeni birimler oluşturulmakta, güncel sorunlar karşısında çözümler üretilmektedir.

 • Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi imar planı dahilinde 17,5 km.lik modern yol ağı 22 km.lik elektrik şebekesi 3,15 km.lik doğalgaz şebekesi servis hattı, Sosyal Tesisler, 24.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi faaliyet göstermektedir.

Malatya 1.OSB:

 • Elektrik bedeli, tek terimli puantlı 1kw/h: 0,182051 TL; tek terimli 1kw/h: 0,190212 TL; çift terimli puantlı 1kw/h: 0,166102 TL

 • Su bedeli, 0-50 ton arası: 0,85 TL; 50-100 ton arası: 0,70 TL; 100-üstü: 0,60 TL

 • Doğalgaz bedeli 1cm3: 0,61347 TL

 • 2011 yılında “231.177.600 milyon kwh” elektrik enerjisi tüketilmiştir.

 • Şuan da 47 firma doğalgaz kullanmaktadır. 2011 yılında doğalgaz tüketimi “7.720.373 Sm3” olarak gerçekleşmiştir.

 • 2011 yılında su tüketimi “4.262.002 m3” olarak gerçekleşmiştir.

 • Telekomünikasyon hizmeti ve internet ağı yüksek standartlarda olup; “Disline 34 megabit’lik bağlantı, radyo frekansı, yedek tip ve metro hat” sistemleri kullanılmaktadır.

 • 24000 m3 kapasiteli arıtma tesisi ile atık suların arıtıldığı ve 15 km lik atık su hattı ile de güvenli bir şekilde iletildiği çevreyle uyumlu bir hizmet verilmektedir.

Malatya 2.OSB:

 • Şuan da 35 firma doğalgaz kullanmaktadır. 2011 yılında doğalgaz tüketimi “1.498.562,00 Sm3” olarak gerçekleşmiştir.

 • 2011 yılında su tüketimi “60.000 m3” olarak gerçekleşmiştir.

 • 2011 yılında “32.242.560 milyon kwh” elektrik enerjisi tüketilmiştir.

3) MALATYA’NIN COĞRAFİ KONUMU ve ULAŞTIRMA:

 • Malatya, İç Anadolu ve Akdeniz’den gelerek Doğu ve Güneydoğu’ya yönelen kara ve demiryollarının kavşak noktasıdır.

Demiryolu Ulaşımı:

 • 2023 yılında tamamlanması planlanan Yüksek Hızlı Tren Geçiş hattında yer almaktadır. Malatya’dan çevre bölgelere üç demiryolu hattı bulunmaktadır. Bunlar; Kahramanmaraş yönünde Malatya-Narlı (98 km) hattı, Sivas yönünde Malatya-Çetinkaya (105 km) hattı, Elazığ yönünde Malatya-Yolçatı (34 km) hattı, şehri diğer bölgelere bağlamaktadır. TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya’da bulunmaktadır. Belirtilen uzunluklar hattın Malatya sınırları içinde kalan kısmını ifade etmektedir.

* TCDD Vagon birim taşıma ücreti: 26,75 TL
* Sahibine ait vagonlarda: %45 indirim uygulanır.

* Tabloyu açıklayacak olursak “40 ayak ve 45 ton” kapasiteli taşıma seçeneği seçildiğinde 45 ton’luk yük 30 ton olarak hesaplanır.
Taşıma ücreti= 30*26,75 = 802,50 TL+KDV

 • Sahibine ait vagonda Taşıma ücreti=30*26,75*0,55= 441,38 TL+KDV olarak ücretlendirilir.

Havayolu Ulaşımı:

 • Yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havaalanı’ndan İstanbul ve Ankara’ya her gün düzenli, İzmir, Antalya ve bazı uluslarası noktalara (Frankfurt, Köln) direkt uçuşlar yapılmaktadır. Malatya Erhaç Havaalanı Malatya Merkez’e 25 Km, Malatya 1.OSB’ye 17 km, 2.OSB’ye 14 km dir. Havaalanından servisler ve ticari taksilerle şehir merkezine 24 saat kolay ulaşım imkanları bulunmaktadır.

Karayolu Ulaşımı:

 • Malatya’dan İskenderun Limanı 318 Km, Mersin Limanı 454 Km, mesafede olup limanlara demiryoluyla da ulaşım sağlanmaktadır.

 • Malatya’dan Karayolu ile Gaziantep 244 Km, Sivas 245 Km, Diyarbakır 251 Km, Halep 330 Km, Kayseri 335 Km, Adana 386 Km, Ağrı-Gürbulak Gümrük kapısı 595 Km, Şırnak-Habur Gümrük kapısı 533 Km, Trabzon 594 Km, Ankara 657 Km ve İstanbul 1063 Km uzaklıktadır.

Nakliye ve Taşımacılık:

 • Yollara paralel olarak kurulmuş bulunan nakliye ambarları ve kargo firmaları her türlü taşıma hizmeti verebilecek kapasitededir.

 • Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve Ceva Lojistik firmaları, 1.OSB mevcut alanda hizmet vermekte olup; Malatya’da hizmet veren lojistik firmaları ise Ersan Lojistik ve Toyhan lojistik olup; Malatya’dan önemli geçiş merkezlerine olan taşıma maliyetleri aşağıdaki gibidir.

  • Mersin Limanı ve Hatay Limanı: 1200 TL/Tır

  • Samsun Limanı: 1600 TL/Tır

  • Ankara: 1750 TL/Tır

  • İstanbul: 2700 TL/Tır

  • İzmir Limanı: 2800 TL/Tır

4) GÜMRÜK ve İHRAÇ İŞLEMLERİ:

Malatya İli Gümrük Müdürlüğü tarafından ilimizde yurtiçi-yurtdışı ihracat ve ithalat yapan firmalara ait gümrük, ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir.

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
MALATYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

1 İhracat İşlemleri (Hariçte işleme rejimi kapsamda)
2 İhracat İşlemleri(kati)
3 İthalat İşlemleri (Serbest Dolaşıma giriş)
4 İthalat İşlemleri(Dahilde İşleme Rejimi)
5 Dahilde İşleme İzni verilmesi
6 Geçici İthalat İzni verilmesi
7 Transit İşlemleri
8 Yolcu İşlemleri(Giren)
9 Yolcu İşlemleri(çıkan)
10 Cenaze İşlemleri
11 Antrepo İşlemleri(Akaryakıt Antrepoları Hariç)
12 Geçici depolama yeri açılması
13 Geçici depolama izni talepleri
14 Karayolu Taşıt Onay Belgesi işlemleri
15 Firma dosyalarına ilişkin işlemler
16 Doğrudan temsil kartı
17 Kullanıcı kodu tanımlaması
18 İtirazlarla ilgili verilen kararlar
19 Gümrük işlemleri için süre uzatımı
20 Yolcu eşyalarının ambar işlemi
21 Geri Gelen Eşya
22 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

 

 
SIRA

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

23 Yeniden İhracat işlemlerinin yürütülmesi
24 Gümrük Kontrolü altında İşleme İzni Verilmesi
25 Özet Beyan ile ilgili işlemler
26 Elleçleme Talebi
27 Tır Giriş/Çıkış İşlemleri
28 Eşyanın Önceden İncelenmesi Talebi(Küşad)
29 Yaygın Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları İzin Talebi(SUPALAN)
30 Nakit beyanı
31 Beyanname Düzeltme Talebi
32 Hibe yoluyla İthalat İşlemi
33 Ceza Taksitlendirme Talebi
34 Kurye Mektubu işlemleri
35 Elçilik Mektubu işlemleri
36 İdari davalar
37 Adli davalar
38 Gerçek Kişiler Tarafından Serbet Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya
39 Kıymet Araştırması
40 Nihai kullanım izni
41 Eşya Devri
42 Özet Beyan Süresi Dolan Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması
43 Gümrük işlemi sonunda eşya muhafazası
44 Özel Fatura İşlemleri

5) İŞGÜCÜ DURUMU VE MALİYETLERİ:

 • Kayıtlı İşsizlerin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

  Malatya İş Kur’a kayıtlı işsiz sayısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 22.663 kişidir. Kurumumuza kayıtlı işsizlerin 1060’ı Okur Yazar Olmayan, 589’u Okur yazar, 10.707’si İlköğretim, 7.278’i Lise ve Dengi okul mezunu, 1.660’ı Ön lisans, 1325’i Lisans, 42’siYüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır.

Eğitim Durumu

Kayıtlı İşsiz

Okur Yazar olmayan 1060
Okur Yazar 589
İlköğretim 10.707
Ortaöğretim 7.278
Ön lisans 1.660
Lisans 1.325
Yüksek Lisans 42
TOPLAM

22.663

 • Sosyal Durumlarına Göre İşsiz Sayıları

  Kurumumuza kayıtlı işsizlerin 21.4702’si Normal İşsiz, 1.043’i Özürlü işsiz, 150’si Eski Hükümlü işsiz, oluşmaktadır. İşsizlerin 14.865’i Erkek, 7.798’i bayanlardan oluşmaktadır.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞSİZLER
NORMAL ÖZÜRLÜ ESKİ HÜKÜMLÜ TERÖR MAĞ. TOPLAM
21.470 1.043 150 0 22.663
 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞSİZLER
Yaş Grupları Kayıtlı İşsiz
15-19 1.439
20-24 5.480
25-29 5.381
30-34 4.013
35-39 2.769
40-44 1.623
45-49 1.159
50-54 413
55-59 204
60-64 101
65 ve Daha Büyük 81
TOPLAM 22.663
 • Yaş Gruplarına Göre İşsizler

  Malatya İş Kur’a kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 20- 24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu grupta ki iş arayanların toplamı diğer iş arayanların toplamından daha fazladır.

 

 • Yıllara Göre İş Arayan Sayısı

  2007 yılından itibaren artış gösteren işsiz sayısı 2010 yılında azalmaya başlamıştır. 2010 yılı sonunda 20.780 olan kayıtlı işsiz sayısı, 2011 yılının sonunda 22.663 olarak belirlenmiştir.

 

 • 2011 Yılı Müracaat Sayıları

  2011 yılı ocak ayında 1.457, Şubat Ayında 909 Mart ayında 1.090, Nisan ayında 837 Mayıs ayında 866, Haziran ayında 917, Temmuz ayında 925, Ağustos ayında 1142, Eylül ayında 1372 kişi olmak üzere toplam 9.515 kişi Malatya İş kur’a başvurmuştur.

 

 • 2011 Yılı İşe Yerleştirme İstatistikleri

  2011 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 3.143’ü erkek, 988’i kadın toplam 4.131 kişi Malatya İş Kur aracılığı ile işe yerleştirilmiştir.

2011 YILI İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SAYISI

AYLAR ERKEK KADIN TOPLAM
OCAK 619 177 796
ŞUBAT 208 106 314
MART 432 90 522
NİSAN 308 37 345
MAYIS 274 117 391
HAZİRAN 362 153 515
TEMMUZ 351 121 472
AĞUSTOS 210 81 291
EYLÜL 379 106 485
TOPLAM 3.143 988 4.131
 • Kayıtlı İşyeri ve Çalışan Sayısı

  Malatya İş Kur İl Müdürlüğü işgücü piyasası hizmetlerinde, 2011 Eylül ayı sonu itibariyle 748 işyeri ziyaret ederek kurum hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Malatya İş Kur’a kayıtlı 5.207 Özel, 186 Kamu olmak üzere toplam 5393 işyeri bulunmaktadır. Özel Sektör işyerlerinde 48.863, Kamu sektör işyerlerinde ise 3.915 kişi çalışmaktadır.

 

 • İş Kur’a Kayıtlı İşyeri Sayısı

 

  KAMU ÖZEL TOPLAM
(1-9) Arası İşçi Çalıştıran İşyerleri 121 3.987 4.108
(10-49) Arası İşçi Çalıştıran İşyerleri 50 1.064 1.114
(50+) Arası İşçi Çalıştıran İşyerleri 15 156 171
TOPLAM 186 5.207 5.393

 

 • Malatya İş Kur Bünyesinde 2011 Yılında Açılan

  Kursların Genel Değerlendirmesi

  2011 yılı Eylül ayı sonu itibariyle , 7 adet Girişimcilik, 4 adet Hibe projesi, 4 adet Hükümlülere yönelik, 22 adet İşgücü yetiştirme kursu istihdam garantili, 16 adet İşgücü yetiştirme kursu genel, 49 adet İşgücü yetiştirme istihdam kursu TYÇP, 11 adet Özürlü, 7 adet İşbaşı Eğitimi (Staj Proğramı), 21 adet Umem projesi, 10 adet Umem projesi/İEP olmak üzere toplam 151 proje açılmış olup, bu projelerde 2096 kişiye eğitim verilmiştir. Temmuz ayından bu güne kadar 44 adet TYÇP kursu başlatılmış ve Kasım ayı başı itibari ile 15 adet TYÇP Projesi daha başlatılacaktır. Temmuz ayına kadar açılmış olan 10 adet UMEM Projesine ilaveten 11 adet UMEM projesi daha hayata geçirilerek 131 kişi daha bu projelerden fayda sağlamıştır.

 

 • İŞKUR MALATYA İL MÜDÜRLÜĞÜ YILLARA GÖRE KURS İSTATİSTİKLERİ

YILLAR KURS KURSİYER
2010 89 1.792
2011 151 2.096
 • İŞSİZLİK SİGORTASI

  İşsizlik Sigortası kapsamında 2011 yılı ilk 9 ayında başvuran 2.087 kişinin 1.536’sı İşsizlik Ödemesi almaya hak kazanmıştır. Başvuran 551 kişinin ise başvuruları kabul edilmemiştir.

  (Kanunun yürürlüğe girdiği 2002 yılından bugüne kadar toplam 12.988 kişiye işsizlik maaşı ödenmiştir.)

  İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

2011 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI VERİLERİ

  Başvuru Hak Eden Reddedilen Aylık Ödenen
OCAK 382 271 111 1087
ŞUBAT 242 184 58 1068
MART 210 146 64 1073
NİSAN 195 128 67 973
MAYIS 193 145 48 939
HAZİRAN 184 136 48 988
TEMMUZ 301 231 70 1012
AĞUSTOS 162 126 36 1025
EYLÜL 218 169 49 1085
TOPLAM 2.087 1.536 551 9250

 

 • İş ve Meslek Danışmanlık Hizmetleri
  İl Müdürlüğümüzün hizmetlerinden olan İş ve Meslek Danışmanlık Hizmetlerinde 2011 Eylül ayı sonu itibariyle;

  • İş Arama Becerilerinin geliştirilmesi Faaliyetlerinde 1627 kişi,

  • İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetlerinde 2296 kişi,

  • Meslek Bilgi Merkezi Faaliyetlerinde 282 kişi olup,

  • Toplam bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısı 4116’dır.

   

 • Asgari Ücretli çalışan için;
   

  Brüt Net İşverene Maliyeti
  886,50 TL 634,64 TL 1077,10 TL


  Ancak işverenin teşvik belgesindeki SSK primi desteğinden yararlandığında işverene maliyeti “904,23 TL” dir.

  Vasıflı çalışan için;
   

  Brüt Net İşverene Maliyeti
  2471 TL 1664 TL 3026 TL

  Ancak işverenin teşvik belgesindeki SSK primi desteğinden yararlandığında işverene maliyeti “2853 TL” dir.

6) MALATYA VE ÇEVRESİNDE HAMMADDE TEMİNİ:

Malatya ili, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kentidir. Yöre sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. MTA Genel Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalarla bölgenin endüstriyel hammadde ve metalik maden yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır.

Ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunmaktadır. Metalik maden yönüyle, bu yöre demir ve bakır yönüyle zengindir. Pütürge’de bulunan profillit yatağı MTA Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış ve özel sektöre devredilmiştir. Halen işletilen yataklarda seramik ve refrakter kalitede toplam 20.221.700 ton görünür+muhtemel rezerv ortaya konmuştur.

Ayrıca ilimizde dolomit, florit, vermikülit, tras, mermer ve çimento hammaddeleri bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli demir yataklarından bazıları bu bölgede bulunmaktadır. Hekimhan- Hasançelebi demir yatağında % 15 Fe tenörlü 865 milyon ton görünür + muhtemel rezerv, Hekimhan-Deveci % 38-52 Fe tenörlü toplam 40 milyon ton, Hekimhan-Karakuz’da % 40-55 Fe tenörlü 14.5 milyon ton rezerv bulunmaktadır.

Sorunlu demir yataklarımızın toplam potansiyelinin yarısından fazlasını oluşturan Hasançelebi Demir Yatağı yüksek titan içeriği nedeniyle işletilememektedir. MTA laboratuvarlarında yapılan teknoloji deneylerinde, Hasançelebi cevheri manyetik ayırma yöntemiyle kolayca zenginleştirilebildiği halde, cevherin titan içeriği yüksek fırınlar için istenilen % 0.5’in altına düşürülememiştir. Bununla birlikte, MTA laboratuarlarında Hasançelebi cevherlerinden sünger demir elde edilmiştir. Mn içeriği ortalama % 3.7 olan Deveci Demir Yatağı’nın oksitli kesimleri işletilmiş, karbonatlı cevherlerden zaman zaman üretimler devam etmektedir.

 • BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO (Cu-Pb-Zn)
  Yeşilyurt-Görgü Sahası

  Tenör : % 19.8 Zn, % 6 Pb
  Rezerv :4.000 görünür, 2.000 muhtemel, 4.000 ton mümkün rezerv. Yatak işletilmektedir.

 

 • ÇİMENTO HAMMADDELERI (Çmh)
  Darende Sahası

  Tenör :-
  Rezerv : 630.000.000 ton killi kireçtaşı,198.000.000 ton marn, 168.000.000 ton kalkerli marn rezervi.

 

 • DEMİR (Fe)
  Hekimhan-Hasançelebi Demir Yatağı

  Tenör : % 15.04 Fe ,% 30 SiO2, % 1.35 S, % 0.06 P ve % 7 TiO2
  Rezerv : 865.000.000 ton görünür+muhtemel. Teknolojik sorunlar nedeni ile yataklar işletilmemektedir.

  Hekimhan-Deveci Demir Yatağı
  Tenör : % 38-52 Fe
  Rezerv : 40.000.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

  Hekimhan-Karakuz Demir yatağı
  Tenör : % 40-55 Fe
  Rezerv : 14.500.000 ton görünür+muhtemel rezerv (Karakuz) . Bugüne kadar 1.500.000 ton cevher üretilmiştir.

  Hekimhan-Şırzı Demir yatağı
  Tenör : % 49 Fe; % 5-7 Mn
  Rezerv: 276.366 ton görünür+muhtemel hematit, 2566 ton görünür+muhtemel manyetit rezervi.

  Kuluncak, Düşüksöğüt, Kızılolukboynu ve Yunnuk Demir zuhurları
  Tenör : % 10-15 Fe3O4 (Kuluncak, Düşüksöğüt ve Kızılolukboynu zuhurları); % 45-50

  Fe3O4 ve hematit (Yunnuk zuhuru)
  Rezerv : 42.350.000 ton görünür+muhtemel rezerv. .


  Doğanşehir-Sürgü (Gösten tepe, Çej Tepe, Çakşak Tepe, Demir Tepe) Demir Zuhurları
  Tenör : % 40-55 Fe
  Rezerv : 1.215.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

 

 • DOLOMİT (Dol)
  Hekimhan-Zorbahan Dağı Sahası

  Tenör : % 29-32 CaO, % 20-22 MgO
  Rezerv : 121.875.000 ton görünür rezerv.

 

 • FLORİT (F)
  Darende-Kuluncak Sahası

  Tenör : Floritin yanında U, B, Fe, Cu, Zn, Cr mineralleri de vardır.
  Rezerv : Geçmiş yıllarda işletilmiştir.

 

 • KROM (Cr)
  Hekimham-Bıcır Sahası

  Tenör : % 42 Cr2O3
  Rezerv : 29.760 ton görünür, 140.000 ton muhtemel rezerv.

 

 • • KUM-ÇAKIL (Kçm)
  Arapkir-Tahma Çayı Sahası

  Kalite : İyi
  Rezerv : 25.000.000 m3 muhtemel rezerv.

  Arapkir-Arapkir Çayı Sahası
  Kalite : Beton ve sıva agregası
  Rezerv : 200.000 m3 muhtemel rezerv.

  Darende-Yazıköy, Ortaköy Sahaları
  Kalite : Beton ve sıva agregası
  Rezerv : 40.000 m3 muhtemel rezerv.

 

 • PİROFİLLİT (Prf)
  Pütürge Pirofillit Yatağı

  Bazı ocaklarında işletme yapılan bu yatağa ilişkin bilinen rezervler yöreler itibarıyla aşağıda verilmiştir.
  Dölek Yöresinde
  Tenör :% 13-19 Al2O3
  Rezerv :184.000 ton görünür +muhtemel rezerv.
  Babik Yöresinde
  Tenör :% 13-33
  Rezerv :2.344.562 ton görünür seramik ve refrakter hammadde rezervi, 3.644.430 ton görünür çimento ve yer karosu hammadde rezervi tespit edilmiştir. Ayrıca yörede 6.500.000 ton muhtemel rezerv vardır.

 

 • VERMİKÜLİT (Ver)
  Darende Sahası

  Tenör : % 0.35 vermikülit. Genleşme oranı 2.
  Rezerv : 2.175.192 ton görünür+muhtemel, 216.150 ton mümkün rezerv.

 

 • TUĞLA-KİREMİT (TğKi)
  İl civarlarında

  Kalite : iyi
  Rezerv : 70-80 milyon ton jeolojik rezerv.

 • Tekstil Hammaddeleri

  Malatya daki tekstil firmalarının hammaddelerinin temin ettiği yerler şöyledir;

  • Pamuk: Hatay, Aydın, İzmir ve Manisadan temin edilmektedir.

  • İplik: Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Antalya ve Bursa’dan getirilmektedir.

  • Hem Pamuğun Hem de İpliğin alındığı iller: Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana dır.

  • İplik ve Boyar maddelerin Alındığı İller: Denizli ve İstanbul dur.

  • Sadece Boyar maddelerin Alındığı İl: Mersin dir.

  Malatya daki tekstil firmaları, tesislerinde kullanmış oldukları hammaddelerden pamuğu: ABD, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İspanya ve AB ülkelerinden almaktadır. İpliği: Özbekistan, İtalya, Endonezya ve Japonya dan almaktadır. Boyar maddeler ise Almanya dan alınmaktadır. Ayrıca hammadde teminini yurt dışından ülkemize kadar gemi, ülkemiz sınırları içerisinde ise kamyon, kamyonet ve tır ile tesislere getirtilmektedir.

7) YATIRIMCI ARAÇ-EKİPMANLARINA TEKNİK DESTEK:

Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki üretici firmalar, üretim loglarındaki makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlerini kendi bünyesinde çalıştırdıkları uzman ekiplerle sorunları çözümledikleri gibi makine teçizatlarının yetersiz olduğu durumlarda Malatya İlinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi, Yeni Sanayi Sitesi ve Küçük Sanayi Sitesinde bulunan gerek yedek parçacı gerekse teknik ekipman çözümleri sunan işletmelerle irtibatlı bir şekilde teknik destek almaktadırlar.

8) MALATYA’NIN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİ:

Malatya, TRB1 bölgesinde olup; “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” çalışmasına göre 81 İl içinde 41. sıradadır. Kişi başına düşen gayri safi katma değer bakımından TRB1 bölgesi 26 bölge içinde 20. sıradadır. TRB1 bölgesi, yüzde 19,1 genç nüfus oranı ile yüzde 17,3 olan Türkiye ortalamasının üstünde bir değere sahiptir.

2010 verilerine göre bölge illerinden Bingöl de işsizlik oranı yüzde 12,5 , Elazığ da yüzde 12,6 ve Tunceli de yüzde 11,5 iken Malatya da yüzde 9,5 oranındadır. Bölge ekonomisinde tarımın ağırlığının yüksek olduğu ve Malatya’nın meyvecilikte, özellikle kayısı ve üzüm düşünüldüğünde oldukça yüksek bir bitkisel üretim değerine sahiptir. Diğer kriterlerden hayvancılık yatırımlarında Malatya önemli bir gelişme kaydettiği özellikle son yıllardaki teşviklerle önemli tesisler kurulduğu bilinmektedir. Bunlarla birlikte turizm bölge için ve Malatya için önemli bir kriter olup, turizm potansiyelinin iyi değerlendirilip stratejik adımlar atılması planlanmaktadır. Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliğinde de Malatya önemli mesafe almıştır.

9) MALATYA’NIN TEŞVİK KONUMU VE AVANTAJLARI:

Yatırım desteklerinin uygulanması açısından İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması- Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinin içinde bulunduğu “TRB1” bölgesi, IV. Bölge sınıflandırmasında yer alır ve teşvik sisteminin desteklerinden azami ölçüde faydalanmaktadır.

Yüksek Enerji ve Maden potansiyeli, İstihdama elverişli ekonomik işgücü, Alternatif turizm imkanları, Geniş Organize Sanayi Bölgeleri, Teşvik sisteminde en avantajlı kategori olan 4. Bölgede bulunmasının yanı sıra yatırımcıya destek olacak Fırat Kalkınma ajansı, Abigem, Teknokent, Kosgeb gibi kuruluşların olması Malatya’da yatırımı cazip kılmaktadır.

Malatya’da yapımı devam eden 1.OSB tevsi alanı(3.OSB) ile birlikte 4 adet Organize sanayi Bölgesi Bulunmaktadır.

1.OSB: 300 hektar arazide, 164 parsel üzerine kurulmuş olup alt yapı ve sosyal tesisleri tamamlanmıştır.

2.OSB: 500 hektar arazide, 160 parsel üzerine kurulmuş olup parsellerin tamamı tahsis edilmiştir.

1.OSB Tevsi Alanı: 1 ve 2. OSB’de tahsisi edilecek parsel kalmaması ve çok sayıda müteşebbisin yatırım için yer talep etmesi nedeniyle 1.180 hektarlık alanda kurulmakta olup 173 hektarlık alanın parselasyon çalışması yatırımcıya tahsisi yapılmakta olup altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Akçadağ Mermer ihtisas OSB ve Darende OSB’nin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

10) MALATYA' DA UYGULANMAKTA OLAN TEŞVİKLER:

 • Bedelsiz Arsa tahsisi
  Organize Sanayi bölgelerinde bulunan arsalar bedelsiz olarak tahsis edilir.

 • Yatırım Katkı Oranı
  Teşvik belgesinde belirtilmesi şartıyla yatırım tutarının %25’ine kadar yatırıma katkı yapılmaktadır.

 • Kurumlar vergisi
  Teşvik belgesinde belirtilmesi şartı ile kurumlar vergisi %20 den (%80 indirim oranı) %4 e kadar indirilebilir.

 • Sigorta primi
  Sigorta primi işveren hissesinin tamamı hazinece karşılanır. (asgari ücret brüt tutarı 886,50TL SSK işveren hissesi 172,87TL)

 • Kredi Faiz Oranı Desteği
  Teşvik belgesinde belirtilmesi şartı ile yatırımda kullanılan TL kredisi için yürürlükteki faiz oranından %5, Döviz kredisinden %2 oranında indirim yapılır fark hazinece karşılanır.

 • KDV Muafiyeti
  Tüm teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnası uygulanır.

 • Gümrük vergisi muafiyeti
  Teşvik belgeli yatırımlarda yurt dışından alınan makine ve teçhizatlarda gümrük vergisi muafiyeti uygulanır.

Teşvik destekli yatırım örneği:

4.BÖLGEYE AİT TEŞVİK UYGULAMALARI:

11-12-13-14

*madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç)

500 Bin TL

 

15 

*gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6'da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç)

1 Milyon TL

 

0121

*entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil)

süt inekçiliği entegre tesislerinde 300 büyük baş,

 

 

büyük baş besicilik entegre tessilerinde 500 büyük baş/dönem

 

 

süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 1000 küçük baş/dönem

 

 

kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem

 

 

*seracılık

10 dekar

 

0500.0.04

*su ürünleri yetiştiriciliği

500 Bin TL

 

17

*tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8'de belirtilen konular hariç)

tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 500 Bin TL

 

18

*giyim eşyası imalatı 

500 Bin TL

 

1912 ve 1920 

*bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

500 Bin TL

 

 

*akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

500 Bin TL

 

2010.0.02.55, 2021

*döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı

2 Milyon TL

 

2519 ve 2520

*plastik ve kauçuk ürünleri imalatı (iç ve dış lastik imalatı hariç) 

2 Milyon TL

 

2695.1.02, 2694.2.01, 2694.3.01

*metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadece çimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları, kireç, alçı

500 Bin TL

 

28

*metal eşya  

2 Milyon TL

 

29

*makine ve teçhizat imalatı

2 Milyon TL

 

31

*elektrikli makine ve cihazları imalatı

2 Milyon TL

 

32

*radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

2 Milyon TL

 

361

*mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

2 Milyon TL

 

5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04

*oteller

3 yıldız ve üzeri

 

5510.3.01

*öğrenci yurtları

100 öğrenci

 

6302.0.01

*soğuk hava deposu hizmetleri 

500 metrekare

 

6302.0.03

*lisanslı depoculuk

1 Milyon TL

 

80 (809 hariç)

*eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

500 Bin TL

 

8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03

*hastane yatırımı, huzur evi

100 kişilik huzur evi

 

 

*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri

 

 
     

Ana Sayfa  |  Haber Arşivi  |    Fotoğraf Galerisi  |  Bilgi Edindirme Formu  |  İletişim Formu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şehrin Kalkınmaya Işık Tutan Yüzü - http://www.malorsa.org.tr - Malatya I. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Tasarım ve Kodlama: Karınca Web Tasarım ve Hosting Hizmetleri